HVA ER ASHWAGANDHA?

Hva_er_Ashwagandha

Her finner du grunnleggende informasjon om ett av de nyeste kosttilskuddene på det norske markedet.

Hva er Ashwagandha?

Ashwagandha er ett av de nyeste kosttilskuddene som er blitt tillatt på det norske markedet. Den indiske planten har tidligere vært oppført på urtelisten, men ble sluppet for vanlig konsum som næringsmiddel eller kosttilskudd i Norge i 2020.

Navnet Ashwagandha er navnet som vanligvis brukes innen tradisjonell indiske helsekost. Betegnelsen henviser egentlig til røttene til planten Withania Somnifera, Withaniae Radix, men Ashwagandha har etablert seg som et vanlig navn for hele veksten. Planten kategoriseres som en Nattskyggevekst, og kan deles opp i flere lokale varianter, siden den har en stor utbreiing i tørre områder fra Middelhavskysten til India.

Hva_er_Ashwagandha

En tradisjonell del av det naturlige apoteket

Ashwagandha har vært en tradisjonell del av det “naturlige apoteket”, langs kysten av det Indiske hav, så vel som i det sydlige Europa, hvor urten ble kjent under navn som Indisk ginseng, Vinterkirsebær og Sovebær. Tas plantens røtter i små doser, virker den beroligende på sinnet, noe som blant annet gjør det lettere å sove og å konsentrere seg, samtidig med at virkningen heller er oppkvikkende enn sløvende.

Innen tradisjonell indisk behandling, blant annet innen Ayurveda , har Withania Somnifera vært i bruk med mange forskjellige formål over lang tid. Den har holdt seg aktuell på Subkontinentet av flere grunner. Den enkle tilgjengeligheten, den relativt lave prisen, så vel som en tradisjon som ifølge enkelte kilder strekker seg over mer enn 3 000 år tilbake i tid, i tandem med den hinduistiske religionsutøvelsen.

Hvor seriøst kan vi ta tradisjonelle urteplanter?

Hva_er_Withania_Somnifera

Mange blir kanskje skeptiske når medisin blandes med religion, bønn eller tro, så vel som aromaterapi og avslappende musikk. For en som kommer utenfra kulturkretsen, kan Auyurvediske tradisjoner og utøvelsen av behandlingsvirksomheten virke merkverdig og fremmed. -Alle aspekter ved Ayurveda er med andre ord ikke like vanntette og troverdige for mange av oss.

Likevel er dette en behandlingstradisjon som lever i beste velgående i de landene hvor den oppstod. I dagens Sri-lanka er dette fortsatt det vanligste grunnlaget for landets behandling og klinikker. 

Spesielt den Ayurvedisk farmakope, håndboken, har fattet interessen til mange forskningsinstitusjoner og universitetssykehus, så vel som den blomstrende indiske legemiddelbransjen. Den Ayurvediske farmakope omfatter mange tusen planter og planteprodukter. -Mange som det i dag igjen forskes på, og som viser seg som effektive.

Det største skillet i bruken i dag, er kanskje at Ayurvedisk behandling legger vekt på at hele delen av planten bør brukes, fremfor isolerte kjemiske stoffer. Hensikten, eller påstanden, er at det bredere spekteret av virkestoffer gir en bedre terapeutisk effekt med færre tydelige bivirkninger.

Etablerte eksempler på urteplanter som ble adopterte fra den indiske farmakope innebefatter blant annet Slangerot (Rauwolfia). Den har lenge blitt brukt for å senke blodtrykket. Ekstrakt fra revebjelle (digitalis) var dertil lenge den viktigste kilden til hjertemedisin, som øker hjertets slagkraft og senker slagrytmen. De ble inkludert i engelsk skolemedisin fra rundt 1790-tallet.

 -Mange av disse plantene, inkludert ashwagandha, ble inkludert i europeiske skolemedisinen som følge av kontakt mellom europeiske stater og India, før gjennombruddene i syntetisk farmasi, men er i dag på vei tilbake inn i varmen.

Kliniske tester og studier av effekten av Ashwagandha?

Tester av moderne legemiddel, urteplanter, kosttilskudd og næringsmidler kan være ganske omfattende. Vanligvis finansieres de selvfølgelig av bransjen selv. Tester av legemiddel er gjerne de mest omfattende, og de gjøres gjerne med den utsikt at det er mulig å sikre et patent som sikrer en mulighet for monopol og lisensiering for de neste 20 årene.

Følgelig består ikke det samme finansielle incentivet, og juridiske rammeverket, for forskning på effekten av urteplanter. Derfor forsvant mange av urteplantene som stod på legemiddellistene ut av bruk. Det fantes bedre og mer omfattende dokumentasjon for effekten av syntetiske legemiddel.

Terskelen for testen av næringsmiddel og kosttilskudd er derimot lavere. Det viktigste er å belegge at bruken er trygg. Testene kan være langt mindre omfattende. De første nye (*fra rundt 1990) forsøkene med Ashwagandha-rot, og rotekstrakter, gikk ut på å sikre at stoffet er trygt, også i høye doser. For dette formålet ble det gjennomført begrensede dyreforsøk, fulgt av menneskeforsøk. Flere dobbeltblindstudier bekrefter nåe en rekke tradisjonelle påstander og bruksområder for urteplanten.

Den entydige konklusjonen er at de normale dosene, på mellom 300 mg og 1 600 mg ashwagandha-ekstrakt (som tilsvarer omtrent 3 g til 16 g rot-pulver) per dag, over testperioder på opptil 3 måneder, ikke medfører noen fare eller utstrakte negative bivirkninger. Noen respondenter (rundt 2 %) melder om kvalme og redusert appetitt. Samtidig kan det fremheves at personer med over-aktiv tyroksinproduksjon (raskere enn normalt stoffskifte) og gravide kvinner frarådes bruken av ashwagandha på grunn av urtens virkninger. Det er også lurt å passe på å drikke nok når man tar Ashwagandha, det er nemlig vanndrivende.

Toleransetestene som har blitt gjennomført over de siste årene har gjerne også inkludert studier av andre påståtte effekter eller tradisjonelle bruksområder, som et naturlig middel mot nervøsitet, for muskelbygging og idrettsprestasjon, bedre søvn og konsentrasjon, eller som en betennelsesdemper som styrker immunforsvaret.

De forskjellige virkeområdene til Ashwagandha

De forskjellige delene av Ashwagandha-planten har som nevnt forskjellige bruksområder og nyttige effekter.

Bærene kan minne om de beslektede Physalis-bærene, når det kommer til form og farge, men de er meget bitre. Samtidig som de nærmest er uspiselige, er de meget antibakterielle, og brukes i såpe og andre hygieneprodukter.

Bladene har liknende egenskaper. De kan brukes til å lage kremer og omslag for å behandle sår fra utsiden av kroppen. Stoffene i bladene bekjemper bakterier og stimulerer kroppen, slik at åpne sår raskere leges, også i tilfelle av infeksjoner med bakterier som er blitt resistente mot antibiotika. Den vanlige bruksmetoden har simpelthen vært å male opp bladene i en morter, for så å legge den resulterende salven under bandasjen

Røttene, tørket og malt opp som pulver, eller ekstrakt fra røttene, laget ved å legge røttene i vann eller alkohol, slik som Ashwagandha Forte, har derimot lange tradisjoner for innvortes bruk. Siden Ashwagandha-plantens rot inneholder flere forskjellige virkestoffer som samvirker med kroppen, har den også flere samtidige effekter ved bruk, selv om synligheten av effekten avhenger noe av doseringen.

Tradisjonelt er roten et naturlig middel mot nervøsitet, for muskelbygging og idrettsprestasjon, bedre søvn og konsentrasjon, eller som en betennelsesdemper som styrker immunforsvaret.

Tradisjonelle bruksområder møter moderne dokumenterte effekter

Med de over nevnte effektene var og er planten et vanlig middel for å gjøre alderdommen mer behagelig og forbedrer livskvaliteten, men den er også blitt brukt av styrkebyggere, og av folk som lider under stress og uro, uavhengig av deres alder.

En liten dose på morgenen virker konsentrasjonsfremmende og nervøsitetsdempende, en liten dose like før leggetid gjør det letter å sovne inn. Forsøk med eldre pasienter har vist at regelmessig inntak reduserer tiden det tar å sovne inn, samtidig som effektiv sovetid jevnt øker til rundt 45 ekstra minutter, i løpet av en periode på 3 måneder. Det hjelper selvfølgelig også på humør og konsentrasjon.

Om dosen dobles, fra 300 mg til 600 mg, 2 ganger per dag, virker ashwagandha mer oppkvikkende og energigivende. Det er fortsatt lettere å sovne inn, men den større mengden burde ikke inntas rett ved leggetid. Denne doseringen passer bra for idrettsfolk, men har også vist seg som passende for pasienter med kliniske diagnoser i forbindelse med stress og nervøsitet.

Rent fysisk ses dertil flere effekter, som tiltar når doseringen økes. at det skjer mer muskelbygging ved likt treningsregime, og andre studier finner at utholdenhet og oksygenopptak bedres med noen prosent i forhold til kontrollgruppen, over en periode på 3 måneder. Forbrenningen tiltok, og mengden av kroppsfett minket.

Det kan se ut som om Ashwagandha stimulerer kroppens produksjon av testosteron, og muligens andre hormoner, eller at det direkte erstatter deres signaleffekt på annen stoffproduksjon, men det trengs mer forskning for entydig å kunne si noe om årsakssammenhengene for virkningen.

Tradisjonelt sett har ashwagandha også blitt brukt for å motvirke leddgikt. Moderne forsøk har vist at effekten kun er symptomdempende. Leddgikten og skadene på benbygningen forblir, men betennelsen dempes, samtidig som smertene lindres.

I denne sammenhengen, samt andre forsøk, er det også registrert en moderat økning i kroppens produksjon av hvite blodceller. Enkeltpasientsforsøk, for å bekjempe infeksjoner, i tilfeller hvor antibiose har sviktet som terapi, viser også positive resultater.

Andre påstander rundt inntaket av Ashwagandha er at det kan virke som et afrodisiakum, at det øker fruktbarheten, og den seksuelle funksjonen. Det er blitt gjennomført enkelte studier som viser en viss effekt i forhold til kontrollgruppen. Undersøkelser som har fokusert på menns fruktbarhet har dertil funnet at sædmengde og sædbevegelse øker hos dem som regelmessig tar Ashwagandha.

Den dokumenterte lille økningen av testosteron kan ha en viss effekt på sekslivet, men det er sikkert også hjelpsomt at parene i undersøkelsen ble mindre stressede og nervøse enn de tidligere var. Det kan også nevnes at hyppigheten av samleie ikke økte, selv om kvaliteten ble bedre, noe som egentlig burde sette en stopper for påstander om afrodiserende virkning.

Ashwagandha hører hjemme sammen med annen “Superfood”

Kosttilskuddet Ashwagandha hører hjemme i den nye definerte gruppen av “superfoods”, som omfatter matvarer eller kosttilskudd som har en spesielt positiv virkning på kroppen. Mer enn 3 000 år med tradisjonell bruk, sammen med kliniske tester, studier og pasientforsøk, gir en god dekning for denne påstanden.

Virkningen er effektiv og fri for bivirkninger. Ashwagandha hjelper oss med å finne roen og med å bevare konsentrasjonen og kreativiteten. Det gjør det lettere å bygge muskler og å finne energien til å trene. Det hjelper på livsgleden.

Helsekost_Ashwagandha