Opplysninger om angrerett

Under finner du informasjon om dine rettigheter i forbindelse med angrerett og en oversiktlig prosessbeskrivelse av hvordan du enkelt benytter din angrerett. Angretten gjelder 14 dager fra du mottok din første forsendele av Ashwagandha forte og du er selv ansvarlig for å dekke returporto. 

Retur - angrerett

1

Benytt angreretten senest innen 14 dager etter du mottok din første forsendelse.

2

Du må selv betale for returporto og sende varen i retur til oss.

3

Når vi mottar returen, vil vi refundere eventuel innbetalt sum til din konto.

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette angrefristen utløper 14 dager etter «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første varen i fysisk besittelse».

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvedtydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen. Det må underettes pr. post til: Nature Pharma Norge AS, Postboks 401, 4894 GRIMSTAD eller pr. e-post: [email protected].

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

Last ned angrerettskjema

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene til oss uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Abbonementsvilkår vedr. retur- og angrerett

  • Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar produktet, således gjelder angreretten kun ved første forsendelse i abonnementet (Prøvepakken).
  • For rett til å benytte angreretten, må produktet være uåpnet og returneres i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må kunden selv dekke verditapet. Ved benyttelse av angreretten, må kunden selv dekke fraktkostnaden for retur.
  • Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten finner du her: https://naturepharma.no/angrerett/. Du kan også kontakte kundeservice for mer informasjon. 
  • Videre forsendelser av samme produkt ansees for å være en del av samme abonnement/bestilling (ensartede ytelser) og derfor gjelder ikke angre-/returrett på videre abonnementsforsendelser.
  • Ved retur av abonnementspakker uten godkjennelse, herunder ugyldig retur, vil utestående krav opprettholdes og betalingsforpliktelsen vil således ikke opphøre. Du kan be om å få tilbakesendt den ugyldige returen men det vil påløpe et gebyr pålydende 69 Kr for å behandle returen samt porto.
  • Ved retur pauses og/eller avsluttes abonnementet automatisk. 
  • Ved underbetalt porto på returer vil et gebyr pålydende kr. 198,- bli fakturert kunde for å dekke våre kostnader med porto og straffegebyr til posten.

Les alle abonnementsvilkår her.